นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมโครงการวิจัย "การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความมั่นคงจากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว - จีน

วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2562
เวลา​ 09.00​ น.
นายชยันต์​ ศิริมาศ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสุวิทย์ จันทร์หวร) เป็นประธานประชุมโครงการวิจัย "การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความมั่นคงจากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น - เวียงจันทน์) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ​ ห้องรับรองภูผาเทิบ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 ก.พ. 2562
เวลา 04:16:19 น.
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com